^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

  Dzieci  nie słowem,

lecz życiem uczyć trzeba,

jak żyć mają.”

                                                 bł. Edmund Bojanowski

 

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs patriotyczny  

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt.: 

„POLSKA W MOIM SERCU”

1.      Organizator konkursu:

    Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP pw. bł. E. Bojanowskiego
     w Gorlicach, ul. Jezierskiego 3.

 

     2. Cele konkursu:

·         Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów na określony temat dowolną techniką, rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej, odkrywanie własnych możliwości twórczych;

·         Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.

 

   3. Grupa wiekowa:

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

a)   dzieci młodsze 3-4 l.;

b)   dzieci starsze 5-6 l.;

 

   4. Technika wykonania prac:

·         Praca może być wykonana techniką dowolną w formacie A3 lub A4;

·         Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę indywidualnie;

·         Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie pracy. Liczymy na oryginalność i pomysłowość.

   5.Wymogi techniczne:

       Zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą:  

       imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz nazwę grupy przedszkolnej.

 

   6. Kryteria oceny:

       Jury powołane przez organizatora konkursu przy ocenie będzie brać pod uwagę:

·         estetykę wykonania – pomysłowość;

·         oryginalność wykorzystanych materiałów;

·         atrakcyjność pod względem walorów plastycznych;

·         zachowany format A3 i A4 oraz zgodność z tematyką konkursu;

·         wkład pracy włożony przez dziecko.

 

 

   7. Termin i miejsce składania prac:

 

·         Ogłoszenie rozpoczęcia konkursu: 01.10.2018 r.

·         Termin składania prac: do 31.10. 2018 r.

             Prace, które wpłyną do placówki po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

·         Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora w dniu:

05.11. 2018 r.

·         Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu: 09.11.2018 r.

Prace składamy w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Służebniczek NMP NP
pw. bł. E. Bojanowskiego w Gorlicach, ul. Jezierskiego 3.

·         Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również na stronie internetowej organizatora.

·         Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Autorzy najwyżej ocenionych prac: 3 pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Prace najwyżej ocenione przechodzą na własność organizatora!


                        Lista laureatów będzie przedstawiona do wiadomości przedszkolnej

oraz zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela jego koordynator:

p. Barbara Tenerowicz;

numer kontaktowy: 501282902

 

Zapraszamy do udziału,

 a uczestnikom konkursu życzymy,                                                                                                 wspólnej radości i twórczych pomysłów!

Podobny obraz

 

 

 

http://www.promyczek.pl/

       http://www.domowyprzedszkolak.pl/

http://www.nebule.pl/logopedia-w-domu/

                                            http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/#

https://basn.pl/bajki/do-czytania.php

                                                   http://www.aniolstroz.eu/index.php

http://www.dominik.krakow.pl/

                                                http://www.olajas.pl/

http://przyjacielenatury.pl/

                                          http://www.pasterz.pl/

 

http://www.strefadzieci.net/

                                            http://www.kolorowe-obrazki.pl/

 

https://www.fundacjakasisi.pl/

 

                                             https://www.youtube.com/watch?v=YTJ6LMrzqpg

http://www.kolorujmy.pl/

                                           https://www.deon.pl/

 

 

 


 

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dzieciach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

 

Znalezione obrazy dla zapytania cytaty o dziiach

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania wszystko zaczyna się od przedszkola

 

Podobny obraz

Znalezione obrazy dla zapytania kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat