^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 Przedszkole Niepubliczne

OCHRONKA pw. bł. Edmunda Bojanowskiegobł Edmund Bojanowski - Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek

 ŚNIADANIE WIELKANOCNE W PRZEDSZKOLU

Tradycją naszego przedszkola stały się już coroczne spotkania przy wielkanocnym stole. Także w tym roku chcemy wspólnie przeżywać te radosne i pełne wzruszeń chwile.
W środę - 5 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 dzieci wraz z pracownikami przedszkola zasiądą przy świątecznym stole. Wspólnie będziemy się modlić o piękne przeżycie Triduum Paschalnego, złożymy sobie życzenia i poczęstujemy poświęconymi pokarmami.

Uprzejmie prosimy o odświętny ubiór dla dzieci

Drodzy Rodzice,

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Uprzejmie informujemy, że przerwa wielkanocna w naszym przedszkolu wypada w dniach: 06 – 11 kwietnia 2023 r.

W tych dniach przedszkole będzie zamknięte. Jednocześnie przypominamy o wspólnej adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy (Wielki Piątek) o godz. 11:00 w kościele pw. św. Królowej Jadwigi.

  APEL DO RODZICÓW !!! 

 Chore dziecko zostaw w domu - Zespół Żłobków m.st. Warszawy

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.

Nie przyprowadzamy dzieci, które:

- mają katar, kaszel, gorączkę (pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia,
w początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów);

- są przeziębione lub chore;

- są w trakcie leczenia antybiotykowego;

- mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.

Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi!

Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci!

Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań!

 

Drodzy Rodzice!

Opłaty - Gmina Pelplin

Płatności za przedszkole regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca. Zapraszam do kancelarii od poniedziałku do czwartku w tym miesiącu - marzec - w godzinach 07:15 – 9:00 (możliwość płacenia kartą). Istnieje także możliwość dokonywania przelewów na konto bankowe przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty podliczonej za dany miesiąc (w tytule podajemy: opłata za przedszkole za 03/2023, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do której uczęszcza). Numer rachunku:

41 1240 5110 1111 0000 5207 9986

Specjalni czyli nowe technologie w szkołach specjalnych: Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna w pigułce

DYŻURY SPECJALISTÓW

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz. U. 2017, poz. 1591)

Specjalista zatrudniony w naszym przedszkolu:

Logopeda - mgr Monika Trznadel Godziny dostępności dla Rodziców -  pierwsza środa m-ca 9:00-10:00 

Nasze Przedszkole współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach; ul. Niepodległości 5A; Rejestracja telefoniczna (18) 353-72-55

Drodzy Rodzice! 

Polska Izba Gospodarcza 25-lat-biskupiakav3_402521 - Polska Izba Gospodarcza

Zapraszam do obejrzenia filmiku wspominającego świętowanie naszego jubileuszu:) poniżej link:

https://www.youtube.com/watch?v=mPoDsxFZfQU 

Miejskie Przedszkole nr 6

Kochani Rodzice,

serdecznie zapraszamy Was do obejrzenia i udostępniania filmiku o naszym przedszkolu J

 https://www.youtube.com/watch?v=rtjzbJT__64 

Jak pisać dobre procedury: 8 wskazówek

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK W GORLICACH 

1. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z objawami chorobowymi.

2. Rodzice dzieci, u których występuje przewlekły katar lub kaszel (np. z powodu alergii) zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

3. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

5. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

6. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano od drzwi przez pracownika przedszkola. 

7. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

8. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

9. Z dzieckiem może wejść do szatni tylko jeden opiekun zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci oraz ich rodziców. W szatni może się znajdować jednocześnie maksymalnie 4 opiekunów z dziećmi. 

Plac Zabaw | Netflix

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!

Jak zapewne zauważyliście - nasz plac zabaw jest jak nowy J Z radością informuję, że ukończyliśmy modernizację i doposażenie urządzeń w ogrodzie przedszkolnym dzięki życzliwości oraz wsparciu Sióstr Służebniczek Starowiejskich, które posługują w Stanach Zjednoczonych. Siostry rozprowadzały tam płytę („Panie, Ty wiesz”) wśród ludzi dobrej woli, natomiast dochód z niej przeznaczyły na modernizację i doposażenie placu zabaw w naszym przedszkolu.

Raz jeszcze dziękujemy Siostrom i wszystkim Darczyńcom. Dziękuję również p. Markowi Wojcieszakowi, który z tej okazji przygotował okolicznościowy filmik. Zapraszam do obejrzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=Q04BVQSbWBA