^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Witaj na stonie naszej Ochronki

 

1871 - 7 sierpnia - 2021

150 rocznica śmierci

bł. Edmunda Bojanowskiego
Inauguracja roku bł. Edmunda Bojanowskiego - papiez.wiara.pl

 

 

 Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! 

Święty Mikołaj poinformował nas, że przybędzie
do naszego przedszkola już w poniedziałek
6 grudnia 2021 r. o godz. 10.00.

Tym razem, na spotkanie z tak długo oczekiwanym Gościem
wszyscy ubieramy się odświętnie - z niebieskimi dodatkami
J

Jak pisać dobre procedury: 8 wskazówek

Szanowni Rodzice!

Po powrocie do pracy stacjonarnej bardzo proszę o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa w naszym przedszkolu (które są wywieszone na drzwiach przedszkola oraz są zamieszczone na stronie internetowej).

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK

W GORLICACH W CZASIE EPIDEMII

1. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z objawami chorobowymi.

2. Rodzice dzieci, u których występuje przewlekły katar lub kaszel (np. z powodu alergii) zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza, potwierdzające, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

3. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania bezpiecznej odległości).

4. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

5. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka.

6. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano od drzwi przez pracownika przedszkola. 

7. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

8. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola (w tym czasie dziecko przebywa w przygotowanej na terenie przedszkola „izolatce”).

9. Z dzieckiem może wejść do szatni tylko jeden opiekun zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i innych dzieci oraz ich rodziców. W szatni może się znajdować jednocześnie maksymalnie 4 opiekunów z dziećmi.

 
konkurs | Instytut Roberta Noble

DRODZY RODZICE!

Zachęcamy do udziału w konkursie:)

Temat konkursu : „Eko-postacie i zwierzęta do SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ” 

Organizator konkursu:

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP NP w Gorlicach

CELE KONKURSU:

                     - zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych;

                     - poznanie i zapamiętanie postaci i zwierząt związanych z narodzeniem P. Jezusa;

                     - rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci;

                     - rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka;

                     - promowanie wśród najmłodszych postaw pro-ekologicznych;

                     - integracja wspólnoty rodzinnej (praca wykonana z pomocą członków rodziny).

      GRUPA WIEKOWA:

      Konkurs jest skierowany do rodziców i dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek 

      TEMATYKA KONKURSU:

   Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przestrzennej: postaci i zwierząt do szopki bożonarodzeniowej (do wylosowania u koordynatora konkursu) z wykorzystaniem odpadów i surowców wtórnych, odpornych na warunki atmosferyczne (prace będą wystawione w szopce przed przedszkolem) np. butelki, materiały/tkaniny, folie, nakrętki, sznurki, stare zabawki itp.

      TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

      - praca przestrzenna;

      - każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

      WYMOGI TECHNICZNE:

      Korpusem prac będą plastikowe butelki. 

    Korpus postaci: Józef, Maryja, Trzej Królowie, anioły, pasterze, wół/krowa, osiołek, wielbłąd: BUTELKA 1.5 l.

      Korpus postaci i zwierząt: Dzieciątko Jezus, owca: BUTELKA 0.5 l.

      Konstrukcja prac powinna być stabilna (butelka wypełniona np. kamykami, piaskiem).

   Do pracy należy dołączyć metryczkę (można przykleić od spodu butelki taśmą): imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej.

      KRYTERIA OCENY:

      Jury powołane przez organizatora konkursu przy ocenie będzie brało pod uwagę:

      - ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

      - dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

      - wkład pracy;

      - estetyka oraz trwałość konstrukcji;

      - zachowany format oraz zgodność z tematyką.

      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

      Ogłoszenie konkursu: 03.11.2021 r.

     Termin składania prac: 30.11.2021 r.

     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 06.12.2021 r.

     Prace składamy w kancelarii Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gorlicach.

    Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, oraz na stronie internetowej organizatora.

     Dla zwycięzców organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody, dla pozostałych uczestników dyplomy za udział w konkursie.

   Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, zaś po ocenie Jury zostanie zorganizowana wystawa w szopce obok przedszkola.

     Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela jego koordynator:

       Natalia Spólnik-Adamczyk - nauczyciel grupy 3-4 latków

       Serdecznie zapraszamy! 

 

Bł. Edmund Bojanowski | Facebook

DRODZY RODZICE,

Zapraszam do obejrzenia nagrań z Festiwalu Piosenki Religijnej „PIOSNKI O BŁ. EDMUNDZIE” – z okazji 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego – Patrona naszej Ochronki. 

https://youtu.be/FDyNucAIYXk

 

Opłaty - Gmina Pelplin

Drodzy Rodzice,

przypominam, że płatności za przedszkole regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca. Zapraszam do kancelarii od wtorku do piątku w tym miesiącu (listopad) w godzinach 13:00 – 16:00 (możliwość płacenia kartą). Istnieje także możliwość dokonywania przelewów na konto bankowe przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty podliczonej za dany miesiąc (w tytule podajemy: opłata za przedszkole za 11/2021, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, do której uczęszcza). Numer rachunku:

41 1240 5110 1111 0000 5207 9986