^Powrót
  
  
  
Get Adobe Flash player

Siostry Służebniczki NMP NP

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

zgromadzenie zakonne, habitowe – nazywane potocznie


SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE


Charyzmat
Realizowanie  na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

Hasło
 „Przez Maryję – do Jezusa”Geneza zgromadzenia
Służebniczki starowiejskie są jednym z istniejących obecnie czterech zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego (beatyfikowany w 1999 r.); autonomia służebniczek starowiejskich od 1866 r.; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 grudnia 1930 r.
Służebniczki: wielkopolskie, starowiejskie, śląskie i dębickie zrzeszone są w Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP.Błogosławieni
Bł. Edmund Bojanowski, bł. s. Katarzyna Celestyna Faron.Sługi Boże
 sł. Boża s. Maria Leonia Nastałsł. Boża s. Franciszka Romualda Grzanka, sł. Boża s. Joanna Hiacynta Lula.     

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP

www.sluzebniczkinmp.pl

Prowincja Tarnowska

www.sluzebniczkitarnow.pl